Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Hoàng Đồng Học
5
Tác giả:
Thể loại:
Hoàn thành
Sủng Phu
5
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Hoàn thành
Huynh Trưởng
5
Tác giả:
Thể loại:
Hoàn thành
Hoa Tâm Thuần Chúc Ái
5
Tác giả:
Thể loại:
Hoàn thành
Bạn Diễn
5
Tác giả:
Thể loại: ,
Hoàn thành