Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

HOT Dạ Thiên Tử
5
Tác giả:
Thể loại: ,
Còn tiếp