Dị Năng

Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.

Mắt Trái
5
Tác giả:
Thể loại: ,
Hoàn thành
Ký Ức Lạc Ngân Hà
5
Tác giả:
Thể loại: , ,
Còn tiếp
Phiến Tội
5
Tác giả:
Thể loại: , ,
Còn tiếp
Trụ Lâm
5
Tác giả:
Thể loại: ,
Còn tiếp