Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

Hoàng Đồng Học
5
Tác giả:
Thể loại:
Hoàn thành
Sủng Phu
5
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Hoàn thành
Huynh Trưởng
5
Tác giả:
Thể loại:
Hoàn thành
Hoa Tâm Thuần Chúc Ái
5
Tác giả:
Thể loại:
Hoàn thành
Bạn Diễn
5
Tác giả:
Thể loại: ,
Hoàn thành